Drukuj

Regulamin korzystania z serwisu i aplikacji

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie:

Serwis www.kursarz.pl - portal internetowy czyli zbiór tekstów, grafik lub innych treści wprowadzonych do serwisu przez autorów lub użytkowników dostępnych pod adresem www.kursarz.pl

Użytkownik - osoba zarejestrowana lub nie zarejestrowana w www.kursarz.pl korzystająca z treści i aplikacji dostarczanych przez www.kursarz.pl.

Aplikacja - oprogramowanie tworzone i rozwijane przez serwis www.kursarz.pl

Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Jeden użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie www.kursarz.pl.
 3. Rejestracja w serwisie www.kursarz.pl oznacza, że zainteresowany zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika naruszającego zasady korzystania z serwisu. W takim wypadku konto może zostać usunięte bez uprzedzenia.

Treści prezentowane w serwisie

 1. Serwis www.kursarz.pl nie odpowiada za treści prezentowane przez użytkowników. Wszelkie treści użytkownicy prezentują w swoim własnym imieniu i na swoją własną odpowiedzialność.
 2. Zabronione jest jest umieszczanie w serwisie www.kursarz.pl dokumentów (relacji, opinii, zdjęć, filmów i innych multimediów) o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.
 3. Zabronione jest umieszczanie komercyjnych wpisów (ogłoszeń, reklam) , spamu i innych treści nie mających związku z działalnością serwisu.
 4. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane informacje były prezentowane rzetelnie ale nie gwarantuje że prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.

Korzystanie z aplikacji i serwisu www

 1. Instalując i korzystając z aplikacji użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Serwis www.kursarz.pl dołoży wszelkich starań aby dostarczane aplikacje działały prawidłowo jednak nie daje gwarancji na to, ze prezentowane dane będą przetworzone, obliczone oraz wyświetlone prawidłowo.
 3. Dostarczone przez aplikacje i serwis www informacje służą tylko celom informacyjnym oraz poglądowym i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek obliczeń i analiz.
 4. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez korzystanie z aplikacji i serwisu. Użytkownik instaluje i korzysta z aplikacji na własną odpowiedzialność.

Aktywacja aplikacji

 1. Poprzez serwis www.kursarz.pl użytkownik może dokonać aktywacji zainstalowanej aplikacji na jednym urządzeniu.
 2. Użytkownik nie może przekazywać ani udostępniać kodów aktywacyjnych osobom trzecim ani aktywować aplikacji na więcej niż jednym urządzeniu.
 3. W przypadku wymiany lub reinstalacji urządzenia użytkownik może ponownie wygenerować i pobrac kod aktywacyjny.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis www.kursarz.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej serwisu.
 2. Serwis www.kursarz.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu, zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn od niego niezależnych.Polityka prywatności

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Przeczytaj też informację o plikach "cookies"